Privacy policy & cookieverklaring

SizzL is verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken en beschermen van uw persoonsgegevens.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

-Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Leeftijd

Voor de Special datenight verwerken wij ook de volgende gegevens. Deze gegevens gebruiken we uiteraard alleen om potentiële matches voor je te zoeken. We verstrekken deze niet aan derden.

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer
– IP-adres
– Leeftijd
– Lengte
– Studie/werk
– Je wensen en voorkeuren voor je date
– Foto’s

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@sizzl.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

SizzL verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Het afhandelen van jouw betaling
– Verzenden van onze nieuwsbrief
– Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
– Om goederen en diensten bij je af te leveren

Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor jouw persoonsgegevens:

 We bewaren je persoonlijke gegevens (voor- en achternaam, geslacht, telefoonnummer, e-mailadres en jouw geboekte events) tot je een verzoek indient deze te verwijderen uit ons bestand. Na het verzoek worden jouw gegevens direct verwijderd. We bewaren je gegevens tot het ingediende verzoek om je eerdere opgegeven gegevens terug te vinden en je optimaal van dienst te kunnen zijn voor eventuele vragen/opmerkingen en inschrijvingen voor toekomstige events.

Delen van persoonsgegevens met derden SizzL

SizzL verstrekt nooit jouw gegevens aan derden, behalve uiteraard bij een wettelijke verplichting. We maken gebruik van een quiz van Tryinteract.com. Het e-mailadres wordt direct aan SizzL verstrekt en niet aan Tryinteract zelf.

Cookies

SizzL maakt gebruik van analytische en tracking cookies. Deze gebruiken we om je surfgedrag bij te houden, zodat we onze advertenties op maat kunnen maken. We gebruiken hiervoor Google Analytics en Facebook Pixel. Bij het bezoeken van de website kun je wel of geen toestemming geven voor cookies. Dit kun je ook in je internetbrowser aan passen. Je kunt daar ook eerdere gegevens die zijn opgeslagen wissen. Daarnaast plaatsen we cookies die je surfgedrag bijhouden, zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Zo tracken wij het gebruik van onze website met Google Analytics en een Facebook Pixel. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door SizzL en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@sizzl.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek . SizzL wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Updates

Bij updates van de website kan het zijn dat er wijzigingen worden gedaan in deze privacy policy. We raden je aan om deze privacy policy regelmatig te lezen.

Vragen


Heb je vragen over de privacy policy? Dan kunt u contact met ons opnemen via info@sizzl.nl